Samarbeidspartnere

Byggenæringens prosjektskole samarbeider med NTNU og flere konsulentfirmaer for å kunne tilby de beste kursene og sertifiseringene for bygg- og anleggsbransjen.

Metier

Metier er i dag et av landets fremste fagmiljø innen prosjektledelse. Gjennom riktig kompetanse, forbedring av arbeidsprosesser og innføring av effektive og moderne styringssystemer, bidrar vi til at våre kunder gjennomfører gjentatte vellykkede prosjekter.

Gjennom Byggenæringens Prosjektskole tilbyr Metier en rekke Kurs og Sertifiseringer som omhandler beste praksis innenfor viktige kompetanseområder for å kunne lykkes med bygg- og anleggsprosjekter. Metier tilbyr flere Sertifiseringer og Kurs som kan lede til studiepoeng på Studier

NTNU

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet) har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har de et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.

NTNU Byggenæringens prosjektskole tar opp sentrale tema som er viktig for å bedre produktivitet og effektivitet i gjennomføringen av bygg- og anleggsprosjekter. NTNU tilbyr 8 kurs på 7,5 studiepoeng hver som kan innpasses i en mastergrad.

ViaNova

Vianova Systems er totalleverandør innen infrastruktur. Vianova Systems utvikler og markedsfører programvare og IT-tjenester innen planlegging, prosjektering, konstruksjon og vedlikehold av infrastruktur. Alle løsninger fokuserer på effektiviseringsgevinster for kunden og samfunnet.

 • Skanska
 • Ramboll
 • Vianova
 • NTNU
 • Metier
 • Helse Sorost
 • Cowi
 • Statsbygg
 • Sintef
 • Jernbaneverket
 • Statnett
 • Faveo
 • Atkins
 • Proactima

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!