Om BA2015

Bygenæringens Prosjektskole er et resultat av BA2015 som er en nasjonal satsning for BAE-næringen. Toneangivende aktører går sammen med SINTEF, NTNU og Metier for å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen bygg- og anleggsnæringen.

BA2015 skal være en katalysator for å gjøre næringen og partnerne enda bedre. Dette skal gjennomføres ved å innhente, videreutvikle og implementere prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten i virksomheten og i prosjektene. Gjennom å innføre internasjonal beste praksis tilpasset norske forhold, skal den norske BAE-næringen fremstå som ledende i verden.

BA2015 skal være handlingsorientert, der innføring av kunnskap og prosesser vi vet gir resultater skal være første prioritet

Formål

BA2015 er et program innenfor bygg - og anleggsnæringen som innhenter, videreutvikler og implementerer prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten innen bygg- og anleggsprosjekter.

Visjon

Visjonen til BA2015 er å skape en norsk BAE-næring i verdensklasse.

Effektmål

BA2015 skal bidra til:

  • Målbart forbedre produktiviteten og leveringsevnen innen bygg og anlegg.
  • Kostnadseffektiviteten forbedres.
  • Øke produktiviteten under utbygging
  • Redusere antall skader og uønskede hendelser
  • Redusere antall byggefeil