Informasjon om PRINCE2® Practitioner

PRINCE2 er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode og sertifisering som sørger for at prosjekter gjennomføres på en kontrollert og forretningsorientert måte.

PRINCE2 er en prosjektleder sertifisering som fokuserer spesielt på at prosjekter har:

  • en sunn forretningsplan der prosjektets resultater har større verdi enn kostnadene
  • et godt balansert prosjektteam
  • en veldefinert struktur og aktivitetsplan
  • en effektiv måte å håndtere risiko på

Læringsmål for sertifiseringen

  • Videregående kunnskap om PRINCE2 og hvordan metoden kan tilpasses ulike typer prosjekter
  • En praktisk tilnærming til metodikken med eksempler, sjekklister, fallgruver, caseoppgaver og tester som støtter effektiv læring og forståelse
  • En samlet oversikt over PRINCE2s temaer, prosesser og aktiviteter
  • Nødvendige forkunnskaper for å bestå eksamen i PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner
  • Fleksibilitet til å studere når og hvor du vil ved hjelp av nettbasert læring
Les mer om PRINCE2 Practitioner

PRINCE2® is a registered trade mark of Axelos. Accredited PRINCE2® training is provided by Metier AS, PeopleCert Accredited Training Organisation