Informasjon om PRINCE2 Foundation

PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode og sertifisering som sørger for at prosjekter gjennomføres på en kontrollert og forretningsorientert måte.

PRINCE2 fokuserer spesielt på at prosjekter har:

  • en sunn forretningsplan der prosjektets resultater har større verdi enn kostnadene
  • et godt balansert prosjektteam
  • en veldefinert struktur og aktivitetsplan
  • en effektiv måte å håndtere risiko på

Læringsmål for sertifiseringen PRINCE2 Foundation

  • Forståelse for PRINCE og hvordan metoden kan anvendes i praksis
  • En praktisk tilnærming til metodikken med eksempler, sjekklister, fallgruver, caseoppgaver og tester som støtter effektiv opplæring av PRINCE2
  • En samlet oversikt over PRINCE2s temaer, prosesser og aktiviteter
  • Nødvendige forkunnskaper for å bestå eksamen
  • Fleksibilitet til å studere når og hvor du vil ved hjelp av nettbasert læring
Les mer om PRINCE2 Foundation

PRINCE2® is a registered trade mark of Axelos. Accredited PRINCE2® training is provided by Metier AS, PeopleCert Accredited Training Organisation