Innhold i Certified Project Planner sertifiseringen

Certified Project Planner er en formell sertifisering som kombinerer internasjonale standarder og praktisk erfaring i beste praksis for planlegging.

Sertifiseringsprogrammet består av de nettbaserte kursene grunnleggende prosjektledelse og praktisk prosjektstyring, tre klasseromssamlinger og en sertifiseringseksamen. De nettbaserte kursene gir grunnleggende og praktisk kunnskap knyttet til prosjektledelse og prosjektstyring. Klasseromssamlingene bygger videre på nettkursene og drar teorien over i praktiske eksempler som fokuserer på beste praksis for prosjektplanlegging.

Sertifiseringsprogrammet avsluttes med en tre dagers samling som adresserer hvordan man effektivt kan benytte det profesjonelle planleggingsverktøyet Oracle Primavera.

Les mer om Certified Project Planner