Informasjon om Certified Estimating Professional

I samarbeid med den norske avdeling av foreningen AACEI har Metier tatt et initiativ til å styrke estimeringskompetansen innen Bygg og anlegg/Construction.  AACE Internationals Certified Estimering Professional (CEP) er et sertifiseringsprogram for enkeltpersoner som arbeider med estimering.

Innhold i kurset

  • Estimeringsprosessen
  • Helhet og sentrale forutsetninger
  • Estimatklasser og estimeringsmetodikk
  • Levetidsbetraktninger
  • Dokumentasjon av erfaringsdata, transparens og sporbarhet
  • Korreksjonsfaktorer
  • Dokumentasjon av usikkerhetsvurderinger
  • Kvalitetssikring og ledelsens rolle

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som e-læringskurs med 4 kollokvier med innledningsforedrag. På samlingene jobber vi med å få oversikt og trene på sentrale deler av pensum. Hver gang vil erfarne personer fra Metier gjennomgå viktige temaer. Første dag blir en introduksjon til pensumet og gjennomgang av det videre løpet. De øvrige kollokviene vil være en blanding av forelesning og oppgaveløsning.

Eksamen (databasert) gjennomføres på et godkjent testsenter (p.t. hos Imente AS i Drammen). Oppmelding og valg av tidspunkt gjennomføres individuelt. Basert på tidligere erfaring anbefales det å ta eksamen kort tid etter kollokviene er avsluttet.

Les mer om Certified Estimating Professional