Offentlige anskaffelser av bygge- og anleggskontrakter
- hvordan øke sjansene for å vinne?

Det offentlige gjennomfører en rekke konkurranser om store bygge- og anleggskontrakter. Regelverket om offentlige anskaffelser pålegger leverandørene en rekke plikter, men gir også omfattende rettigheter.
Det er helt nødvendig å ha god kjennskap til regelverket for å nå opp i konkurransene.
Dette kurset tar for seg viktige forhold knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser som vil øke din bedrifts mulighet til å vinne bygge- og anleggskontrakter.

Vi gir deg

 • Kunnskapen og grunnlaget som sikrer deg og din bedrift et godt utgangspunkt for å vinne offentlige anbudskonkurranser 
 • Praktiske tips, råd og verktøy du kan ta i bruk umiddelbart

Innhold i kurset

Betydningen av hvilken entrepriseform/kontraktsform som benyttes

 • Totalentreprise
 • Delte entrepriser
 • Samspillsmodeller
 • OPS kontrakter

Betydningen av hvilken konkurranseform som benyttes

 • Åpen anbudskonkurranse
  • Hvordan optimalisere tilbudet i en åpen anbudskonkurranse der det ikke er tillatt med forhandlinger
  • Grensen mellom ulovlige forhandlinger og lovlige avklaringer
  • Har oppdragsgiver plikt til avklaring?
 • Begrenset anbudskonkurranse
  • Hvordan sikre seg at man blir med videre i konkurransen?
  • Hvordan skal utvelgelsen av prekvalifiserte tilbydere skje?
  • Er det mulig å klage på utvelgelsen?
 • Konkurranse med forhandling
  • Hva kan det forhandles om?
  • Hvordan skal forhandlingene gjennomføres?
  • Kan det forhandles om innholdet av konkurransedokumenten

Reglene om avvisning – hvordan unngå at tilbudet blir avvist fra konkurransen

 • Forskjellen mellom rett og plikt til avvisning
 • Forbehold
 • Avvik fra kontraktsbestemmelsene
 • Avvik fra kravspesifikasjonen
 • Særlig om avvik fra reguleringsbestemmelser, byggegrenser m.m.

Hva skjer hvis du ikke vinner?

 • Rett til å be om innsyn i øvrige tilbud
 • Rett til å klage
 • Når bør man ta saken inn for retten?

 

Norges fremste kursholder om offentlige anskaffelser

Esther er landets fremste ekspert på regelverket om offentlige anskaffelser. Hun er en av to forfattere av kommentarutgaven til regelverket om offentlige anskaffelser og har bistått en rekke leverandører. - Esther Lindalen Rohde Garder, Gille Advokater

Esther er landets fremste ekspert på regelverket om offentlige anskaffelser. Hun er en av to forfattere av kommentarutgaven til regelverket om offentlige anskaffelser og har bistått en rekke leverandører.

Esther Lindalen Rohde Garder, Gille Advokater