Lean har vært en av de store «it-ordene» de siste årene i flere av de store bransjene i Norge.

Uttrykk som lean production, lean construction, Just-in-Time, taktplanlegging, bakoverplanlegging, kaizen, A3, osv. er noe mange har hørt i ulike sammenhenger. Spesielt i byggebransjen har dette vært aktuelt i senere tid. Store byggherreorganisasjoner fokuserer i større grad på lean, sammen med en rekke entreprenører. Det er tydelig at det ligger noe i lean som fanger bransjens interesse, men hva er egentlig lean?

Det er i dag mange i byggebransjen som har kjennskap til et utvalg metoder og verktøy i lean, men få som kjenner til totalbildet i lean og hva det kan tilby en organisasjon. Ved å snakke med aktører i bransjen blir det tydelig at det er en rekke misforståelser rundt hva lean egentlig er, og hvordan tankegangen kan brukes til å forbedre egen organisasjon.

Dette kurset tar et steg tilbake og gir deg en grunnleggende forståelse for hva lean egentlig er ved å se på hva som er gjort i Toyota gjennom mer enn 100 år. Hovedfokuset vil således være Toyota Production System, med tilhørende ledelsesprinsipper, metoder og verktøy.

Målgruppe

Kurset er spesielt rettet mot aktører i byggebransjen (entreprenører, rådgivere, arkitekter) ettersom kurset har et element av lean construction. Samtidig vil kurset ha store bransjeuavhengige tema, slik at kurset passer for alle med interessere for lean, uavhengig av bransjetilhørighet.

Læringsmål

Etter avsluttet kurs skal du ha:

  • Grunnleggende forståelse for begrepene lean og Toyota Production System; hva det er, og hva det ikke er
  • God kunnskap til «TPS Huset» og hvordan de ulike elementene spiller sammen
  • Forstå koblingen mellom lean og «konvensjonell» prosjektledelse og -styring
  • Kjennskap til lean construction, med hovedfokus på The Last Planner System

Innhold i kurset

Kurset tar utgangspunkt i Toyota sitt produksjonssystem, og vil derfor bruke «TPS Huset» som rammeverk. «Huset» brytes ned i komponenter og «bygges» gjennom kurset. Her er noen av hovedpunktene:

  • Ledelsesprinsipper
  • Standardisering av arbeidsprosesser
  • Redusere sløsing
  • Kvalitetsstyring
  • Just-in-Time
  • Samarbeidsmodeller

I tillegg vil du få en gjennomgang av Lean construction. Hovedfokuset vil være på The Last Planner System, som er utgangspunktet for de fleste lean initiativ i norsk byggebransje.

Slik lærer du

Kurset tar utgangspunkt i teori som gir deg forståelse for lean og Toyota Production System. Videre vil du få prøve deg på praktiske oppgaver for å se effekten av enkle metoder og verktøy. Avslutningsvis oppsummerer vi og kobler den teoretiske og praktiske delen sammen.

3 000,- Gå til påmelding