Bli oppdatert i prosjektfaget og diskutere beste praksis for bygg- og anleggsentreprenører

Lær hvordan du bedre leder og deltar i prosjekter. Kurset gir deg en grundig innføring i de viktigste områdene innen prosjektledelse 

Noe av det du vil lære:

 • Prosjekter og terminologi
 • Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler
 • Prosjekter fra byggherre og entreprenørers perspektiv
 • Organisering, samspill, roller og ansvar
 • Eierstyring av prosjekter
 • Effektmål og resultatmål
 • Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Usikkerhetsstyring, endringshåndtering og kontrakts styring
 • Kvalitet i prosjektarbeid
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Realisering av gevinster
 • Bransjetilpassede case og eksempler

Etter kurset vil du ha:

 • En forståelse for helheten i faget prosjektledelse
 • Innsikt i sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser
 • Forståelse for hva som kreves for å lykkes med bygg- og anleggsprosjekter

Slik lærer du

Du lærer gjennom selvstudie og e-læring med en avsluttende workshop. Undervisningen er variert og basert på ekte problemstillinger, med quiz, sjekklister, caseoppgaver med mer. Hvor lang tid du bruker på e-læringen, avhenger av erfaringen du har fra før, men som oftest mellom 15 og 40 timer. Tar du e-læringskurset som en del av studie med eksamen, bruker du gjerne mer tid på forberedelser og anbefalt litteratur.

Program

08:30 - Registrering og morgenkaffe

Kl. 09:00 - Kursstart

Prosjekter og mål

 • Hva kjennetegner et prosjekt?
 • Effekt- og resultatmål

Roller i prosjekter

 • Hvor ligger ansvaret?
 • Prosjekteier kontra prosjektleder
 • Gjennomgang av ulike prosjektmodeller for å oppnå suksess

Planlegging og gjennomføring av prosjekter

 • Hva finnes det for ulike prosjekt?
 • Planlegging og kostnadsestimering

16:00 - Takk for i dag!