Alt du bør vite om BIM for infrastruktur
 - og hva du kan tjene på det!

BIM er på god veg til å overta som prosjekteringsform også i samferdselssektoren – mye takket være forbilledlige tiltak fra norske fagmyndigheter, bransjefora, verktøyleverandører m.fl.

Samferdselsprosjekter fremover vil kreve BIM – noe som også vil stille nye krav til deg og din bedrift! Krav til tettere tverrfaglig samarbeid og modellsamhandling gjør at du blant annet må tilpasse deg nye arbeidsprosesser, nye kontraktskrav, nye BIM-verktøy og ny kunnskap. Og dét krever endringsdyktighet!

Seminaret gir deg en introduksjon til arbeidsprosesser og rammeverk som de mest suksessfulle BIM-prosjektene benytter. Vi ser på hvordan BIM-modeller effektivt kan benyttes gjennom alle fasene i et prosjekt fra tidligfase, via prosjektering og bygging til forvaltning. Kurset tar utgangspunkt i beste praksis og erfaring fra anleggsprosjekter.

Læringsmål

 • Innsikt i hvilke rammebetingelser som må foreligge for å kunne ta ut effektene av BIM.
 • Forståelse av gevinstene som kan hentes ut ved endrede arbeidsprosesser når BIM benyttes.
 • Oversikt over teorier som kan benyttes som grunnlag for å skape gode arbeidsprosesser med BIM. Blant annet VDC, LEAN og Concurrent Engineering.
 • Lære beste praksis fra avanserte brukere av BIM i anleggsbransjen og andre bransjer som ligger lenger framme i bruken av BIM-modeller.

Temaer

 • BIM for anlegg med vekt på infrastrukturprosjekter
 • Planfaser og hvilke krav som bør stilles til BIM-prosjektering i de ulike fasene
 • Kontraktsformer og hvordan disse påvirker forutsetningene for en vellykket BIM-prosess
 • Erfaring fra god BIM-prosjektering fra andre industrier – bransjer med mange av de samme utfordringene, men som ligger lenger framme på dette feltet
 • Konkrete råd for hvordan du skaper de beste arbeidsprosessene ved bruk av BIM for infrastrukturprosjekter. For eksempel i kombinasjon med smidige prosjektmetodikker
 • Dataleveranse til og fra anlegg i byggefasen
 • Verdi og bruk av BIM-modelldata til FDV/rehabilitering
 • Praktiske råd og tips om innhenting og tilrettelegging av grunnlagsdata

NB! Gjesteforelesning om erfaringer med concurrent engineering i oljebransjen

6 000,- Gå til påmelding